Mindfulness

Mindfulness er på mange måter forbundet med yoga. Det stammer fra Buddhismen og handler om tradisjonell meditasjonspraksis. Enkelt forklart har mindfulness med oppmerksomt nærvær å gjøre, og i likhet med Yoga brukes Mindfulness for å takle stress. Du kan si at det handler om å være mer bevisst; det handler om å være til stede i øyeblikket. Du skal være bevisst på ‘nået’, du skal være bevisst på tankene i ‘nået’, følelsene i ‘nået’ og handlingene i ‘nået’. Og du skal være til stede i ‘nået’.Et annet viktig element innen Mindfulness er erkjennelse og aksept. Du skal erkjenne at ting er som de er og akseptere det uten å dømme. De viktige prinsippene innen Mindfulness er altså bevissthet, tilstedeværelse, erkjennelse, aksept og å ikke dømme. I dagens samfunn, der stress og tidspress er tyver i livene våre, er det viktig å kunne lære seg å være mer mindful. Vi må lære oss å ikke la stresset ta overhånd og å ikke la stresset styre oss, men heller lære å la tankene våre styre livet vårt.Det berømte sitatet fra Reinhold Niebuhr handler egentlig om dette: «Gud, gi meg sinnsro til å akseptere det jeg ikke kan forandre, mot til å forandre det jeg kan, og visdom til å se forskjellen». Om vi lærer oss til å akseptere at ting er som de er, vil vi spare oss for mye frustrasjon, stress og kanskje også lidelse. Om vi lærer seg å ikke dømme, men heller akseptere, er vi på god vei til mindfulness.